Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez AA HERKULES Bartosz Krala

Informujemy, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe. Niniejsza informacja jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: AA HERKULES Bartosz Krala z siedzibą w Katowicach, ul. ks. mjr. Karola Woźniaka 18 40-389 Katowice woj. śląskie NIP: 634-265-82-08, adres mailowy wsparcie@aaherkules.pl

 

1. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane zostały pozyskane w ramach wykonania umowy o charakterze, handlowym, pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną, poprzez przekazanie wizytówki. 

 

Przetwarzania Pani / Pana danych jest niezbędne do celów:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (m. in. przyjmowania zamówień, obsługi zamówień, obsługi reklamacji, realizacji płatności, fakturowania)
 • prowadzenia korespondencji związanej z realizacją umowy
 • wykonania czynności o charakterze handlowym
 • przesyłania informacji o produktach, usługach i promocjach firmy AA HERKULES Bartosz Krala drogą mailową oraz poprzez sms
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy AA HERKULES Bartosz Krala (w tym zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona roszczeniami Klienta i osób trzecich)

 

2. Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacji Umowy będą niemożliwe. Dane niezbędne do realizacji umowy to: imię, nazwisko, nazwa firmy, miejsce prowadzenia działalności, miejsce dostawy towaru, NIP, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy.

 

3. Odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • pracownikom firmy AA HERKULES Bartosz Krala na podstawie udzielonych upoważnień
 • podmiotom, z którymi AA HERKULES Bartosz Krala ma zawartą umowę współpracy celem realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz realizacji interesów firmy np. firmom księgowym, informatycznym, windykacyjnym, operatorom pocztowym i logistycznym
 • upoważnionym instytucjom na podstawie przepisów prawa

 

4. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich (poza Unię Europejską) ani do organizacji międzynarodowych. 

 

5. Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do:

 • po sprzedażowej obsługi klienta
 • zabezpieczenia oraz dochodzenia wszelkich roszczeń z umowy do momentu ich przedawnienia
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (czynności wynikające z przepisów podatkowych, rachunkowych, itp.)

 

6. Profilowanie 

Pani / Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.

 

7. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

 

Przysługuje Pani / Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani / Pan z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Prosimy o kierowanie sprzeciwu drogą pisemną na adres e-mail: wsparcie@aaherkules.pl

 

Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Wynajmujemy podnośniki najlepszych światowych marek:

Mapka zasięgu firmy

Oddział Mazowieckie
Siedziba Główna Śląsk
Oddział Dolny Śląsk
Oddział Łódzkie
 • Oddział Mazowieckie

  ul. Żytnia 19A
  05-800 Warszawa / Pruszków
  woj. mazowieckie

 • Siedziba Główna Śląsk

  ul. Woźniaka 18
  40-389 Katowice
  woj. śląskie

 • Oddział Dolny Śląsk

  ul. Świdnicka 23
  55-040 Tyniec Mały / Wrocław
  woj. dolnośląskie

 • Oddział Łódzkie

  ul. Katowicka 43
  95-030 Łódź / Rzgów
  woj. łódzkie