AA Herkules
POLSKA
FIRMA
polska firma flaga
  • Śląsk: 500 600 333
  • Dolny Śląsk: 509 506 501

Szkolenia

Prowadzimy profesjonalne kursy teoretyczno-praktyczne, przygotowujące do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W naszym certyfikowanym ośrodku szkoleniowym zdobędziesz kwalifikacje kategorii IP niezbędne do obsługiwania podestów wolnobieżnych (podnośniki nożycowe, przegubowe, teleskopowe) oraz podestów przewoźnych (podnośniki montowane na podwoziu przyczepy). Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Bezpośrednio po nim następuje egzamin państwowy przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, która wydaje zaświadczenia kwalifikacyjne ważne bezterminowo na terenie całego kraju.

 

Kurs na operatora podestów ruchomych w AA Herkules:

 

  • ekspresowe terminy
  • dopasowujemy się do klienta
  • egzamin bezpośrednio po kursie
  • szkolenie i egzamin odbywa się na naszych maszynach

 

Oferujemy profesjonalne szkolenia na wybrany rodzaj podestów ruchomych:

 

  • podesty wolnobieżne, czyli podnośniki nożycowe, przegubowe, teleskopowe
  • podesty przewoźne, czyli podnośniki montowane na podwoziu przyczepy

 

Najlepsza zdawalność w całym regionie!

 

730 690 048, 

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Oferujemy kursy na operatorów podestów ruchomych. Na naszym kursie można zdobyć uprawnienia na obsługę podestów wolnobieżnych i przewoźnych, a więc obejmuje to zarówno podnośniki elektryczne, jak i podnośniki spalinowe (nożycowe, przegubowe, teleskopowe), co jest równoznaczne z kwalifikacjami kategorii IP. Nasz ośrodek szkoleniowy posiada rekomendację Urzędu Dozoru Technicznego i nasi kursanci zdają egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kwalifikacje UDT są honorowane w całym kraju. Egzamin następuje bezpośrednio po zakończeniu kursu. Aby do niego przystąpić, trzeba najpierw przejść kurs w części teoretycznej oraz praktycznej.